Over Stichting Present Groningen

Navigators 2013Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

 

In 1 dag komt er echt iets van de grond

Dat kan eenmalig, op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft. Maar ook ook als jouw groep zich op structurele basis voor een ander in Groningen wil inzetten kunnen jullie je aanmelden. Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

 

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de Groningse samenleving. En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Lees verder: algemene website Present

Waarom sociaal betrokken bezig zijn met je collega’s?

  • Geeft (heel) veel voldoening
  • Je helpt concreet je medemens
  • Je leert je collega’s anders kennen
  • Zinvolle teambuilding door samen een klus te klaren
  • Je geeft een positief beeld van je bedrijf af

Geinteresseerd in een sociaal betrokken activiteit samen met present?

Popjes!